Co należy zrobić w wypadku śmierci osoby bliskiej?

zapalenie wątroby typu a Aquafresh

Czynności, które należy wykonać po śmierci osoby bliskiej nie są przesadnie złożone. Sytuację jednak zwykle komplikuje stan emocjonalny rodziny zmarłego. Dlatego tak ważne jest wsparcie udzielane przez osoby bliskie w tych dniach. Odgrywa ono szczególną rolę w wypadku niespodziewanej śmierci. Bliska osoba zmarłego przygnieciona nawałem nowych obowiązków i spraw z całą pewnością podziękuje za wsparcie udzielone jej z zewnątrz.

  1. W pierwszej kolejności należy postarać się o uzyskanie karty zgonu wystawianej przez lekarza w szpitalu. Jeżeli śmierć nastąpiła w domu taką kartę może wystawić lekarz rodzinny (z nim kontaktujemy się w godzinach pracy) lub lekarz pogotowia (dostępny pod numerami 999 lub 112). Dokument aktu zgony jest niezbędny do wykonywania kolejnych czynności.
  2. Dzwonimy do wybranego przez nas wcześniej zakładu pogrzebowego i powiadamiamy o śmierci. Zadaniem zakładu jest przewiezienie ciała do chłodni (jeżeli zakład pogrzebowy nie posiada chłodni, konieczne może okazać się transport do kostnicy miejskiej).
  3. Nie zapominając o zabraniu karty zgonu wystawionej przez lekarza i dowodu osobistego osoby zmarłej udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania aktu zgonu.
  4. Po załatwieniu wszystkich formalności ponownie udajemy się do zakładu pogrzebowego i dostarczamy tam:– kartę zgonu– dowód osobisty zmarłej osoby

    – ostatni odcinek renty i emerytury (lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu)

  5. Po dostarczeniu dokumentów do zakładu pogrzebowego przychodzi czas na rozpoczęcie ostatniego etapu przygotowań, czyli ustalenie wszelkich szczegółów dotyczących organizacji pogrzebu takich, jak: data pogrzebu i jego miejsce, określenie rodzaju obrządku religijnego i wybór cmentarza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *