Co należy zrobić w wypadku śmierci osoby bliskiej?

Czynności, które należy wykonać po śmierci osoby bliskiej nie są przesadnie złożone. Sytuację jednak zwykle komplikuje stan emocjonalny rodziny zmarłego. Dlatego tak ważne jest wsparcie udzielane przez osoby bliskie w tych dniach. Odgrywa ono szczególną rolę w wypadku niespodziewanej śmierci. Bliska osoba zmarłego przygnieciona nawałem nowych obowiązków i spraw z całą pewnością podziękuje za wsparcie udzielone jej z zewnątrz.

  1. W pierwszej kolejności należy postarać się o uzyskanie karty zgonu wystawianej przez lekarza w szpitalu. Jeżeli śmierć nastąpiła w domu taką kartę może wystawić lekarz rodzinny (z nim kontaktujemy się w godzinach pracy) lub lekarz pogotowia (dostępny pod numerami 999 lub 112). Dokument aktu zgony jest niezbędny do wykonywania kolejnych czynności.
  2. Dzwonimy do wybranego przez nas wcześniej zakładu pogrzebowego i powiadamiamy o śmierci. Zadaniem zakładu jest przewiezienie ciała do chłodni (jeżeli zakład pogrzebowy nie posiada chłodni, konieczne może okazać się transport do kostnicy miejskiej).
  3. Nie zapominając o zabraniu karty zgonu wystawionej przez lekarza i dowodu osobistego osoby zmarłej udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania aktu zgonu.
  4. Po załatwieniu wszystkich formalności ponownie udajemy się do zakładu pogrzebowego i dostarczamy tam:– kartę zgonu– dowód osobisty zmarłej osoby

    – ostatni odcinek renty i emerytury (lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu)

  5. Po dostarczeniu dokumentów do zakładu pogrzebowego przychodzi czas na rozpoczęcie ostatniego etapu przygotowań, czyli ustalenie wszelkich szczegółów dotyczących organizacji pogrzebu takich, jak: data pogrzebu i jego miejsce, określenie rodzaju obrządku religijnego i wybór cmentarza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *