Jak przygotować się do własnej śmierci?

Śmierć to jeden z tematów stale obecnych w naszej kulturze. Silnie stabuizowana, własna śmierć nie jest przyjemnym przedmiotem porannej rozmowy przy kawie. Współczesna kultura unika poruszania tematów związanych ze śmiercią – wyjątkiem są wielkie religie, które łączą zwykle tematykę funeralną z życiem pośmiertnym. Zamieszczone niżej porady dotyczą raczej działań, które możemy podjąć sami.
 1. Powiadom o swoich najważniejszych decyzjach rodzinę i osoby najbliższe.

  Na sporządzenie testamentu nie trzeba czekać, aż do śmierci. Wiele osób robi to nawet nie będąc terminalnie chorymi. Warto rozmawiać z osobami z najbliższego otoczenia o tym, co stanie się już „po”. Jasne postawienie sprawy umożliwi łatwiejsze rozwiązanie wielu sytuacji mających miejsce już po śmierci.

 2. Zaplanuj swój własny pogrzeb.

  Zaplanowanie przebiegu własnej uroczystości pogrzebowej może pomóc realizacji pragnienia każdego umierającego, by jak najdłużej pozostać w pamięci ludzi.

 3. Pozwól sobie przeżywać smutek.

  Gdy człowiek dowiaduje się o tym, że jest terminalnie chory zupełnie naturalną reakcją jest przeżywanie smutku. Psychologiczne mechanizmy obronne takie, jak zaprzeczenie, wyparcie, czy acting out mogą ranić uczucia osób najbliższych.

 4. Dokonaj przeglądu swojego życia.

  Jednym z działań najczęściej podejmowanych przez osoby w podeszłym wieku jest powracanie myślami do przeszłości. O ile rozpamiętywanie może być czasami irytujące dla otoczenia, spełnia ono jednak ważną rolę w życiu starszego człowieka. Pozwala na podsumowanie tego, co udało się osiągnąć i zdanie sobie sprawy z tego, co się straciło. Ze względu na psychologiczną wartość tego typu podsumowań, odgrywają one niezwykle istotną rolę w czasie przygotowywania się do śmierci.

 5. Zapoznaj się z symptomami związanymi ze zbliżającym się końcem życia.

  Czy wiedziałeś, że nawet 70% osób doświadcza problemów z oddychaniem tuż przed swoją śmiercią? Wiedząc, z jakimi objawami mamy do czynienia, możemy znacznie lepiej przygotować się do nadchodzącego końca. Większość symptomów można łagodzić środkami powszechnie dostępnymi w aptekach, stąd taka wiedza może okazać się przydatna.

 6. Dowiedz się więcej na temat samego procesu umierania.

  Nie wszyscy wiedzą, że umieranie przebiega w kilku fazach. Pierwsze objawy (odsunięcie się od osób bliskich) mogą pojawić się na kilka tygodni przed datą śmierci. Osoby pracujące w opiece paliatywnej dobrze znają ten proces – o ile życie różnych osób różni się diametralnie, o tyle śmierć przebiega zwykle według podobnego scenariusza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *